Regulamin

Ocena użytkowników:  / 5
SłabyŚwietny 
Utworzono: wtorek, 14, październik 2014 10:42
Odsłony: 5936

XXVI Ogólnopolska Edycja Czwartków LA 2021/22

1.CEL
•    Promocja miasta Bydgoszczy i  powiatu bydgoskiego
•    Promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągnięcia wartościowych rezultatów sportowych,
•    Upowszechnianie lekkiej atletyki,
•    Selekcja dzieci wybitnie uzdolnionych sportowo pod kątem kierowania do sekcji LA.

2. ORGANIZATOR:
•    Budowlany Klub Sportowy
•    Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży"
•    Urząd Miasta w Bydgoszczy

    Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

3.PATRONAT MEDIALNY:    TVP  Bydgoszcz     ,Express Bydgoski

4.TERMIN I MIEJSCE:
Zawody edycji jesiennej odbędą się na stadionie bocznym Bydgoskiego Centrum Sportu ulica Gdańska 163 o godzinie 15,00 terminach:

 

5. KONKURENCJE:
Zawody przeprowadzone zostaną w następujących konkurencjach:
- dziewczęta: 60m, 300m, 600m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową,
- chłopcy: 60m, 300m, 1000m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową.

6. UCZESTNICTWO:
Prawo startu mają wszyscy uczniowie szkół podstawowych, urodzeni w latach: 2009 ,2021,2011 i młodsi. Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej) rozgrywanych dla danej grupy wiekowej. W Finale Ogólnopolskim zawodnicy wybierają jedną konkurencję.

7. ZASADY KLASYFIKACJI:

W jesiennej Edycji Bydgoskich Czwartków Lekkoatletycznych zostaną przeprowadzone 3 razy a we wiosennej Edycji  zawody zostaną przeprowadzone 5 razy + Finał Miejski.
W Finale Miejskim startuje po 16 najlepszych zawodników w każdej konkurencji i kategorii wiekowej, którzy uczestniczyli i zdobywali punkty w co najmniej 5 zawodach.
Do klasyfikacji końcowej zaliczane są punkty zdobyte przez zawodnika w pięciu najlepszych startach /600m i 1000m trzech/ i Finale Miejskim.
W Finale Ogólnopolskim udział biorą najlepsi zawodnicy z każdej konkurencji i kategorii wiekowej, którzy startowali w 5 zawodach podstawowych i Finale Miejskim.
W Ogólnopolskich zawodach zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji biegowej lub technicznej. Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w Finale Miejskim.
Obowiązuje punktacja opracowana przez Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży”.

8. PUNKTACJA NAUCZYCIELI I SZKÓŁ
Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja nauczycieli i szkół.
Nauczycielowi zalicza się wszystkie punkty zdobyte przez dzieci zgłoszone przez niego do zawodów, łącznie z Finałem Miejskim.
Szkołom zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez ich zawodników we wszystkich zawodach i Finale Miejskim.
Dziecko jest przypisane na cały cykl startów do jednego nauczyciela.

9. NAGRODY:
-    zawodnicy -
•    miejsca I – III  dyplomy
•    zdobywcy złotych medali w Finale Ogólnopolskim z każdej konkurencji – nagrody fundowane przez organizator finału ogólnopolskiego.
-    nauczyciele -
•    miejsca I – III nagrody rzeczowe
•    pamiątkowe dyplomy dla wszystkich nauczycieli
-    szkoły -
•    miejsca I – III  puchary, dyplomy
•    pamiątkowe dyplomy dla wszystkich szkół        

Podsumowanie klasyfikacji szkół i nauczycieli bieżącej Edycji odbędzie się podczas ostatniego Czwartku edycji wiosennej  (maj/czerwiec 2018r).

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- zgłoszenia przyjmowane będą wg załączonego wzoru przed zawodami /prosimy o podanie dokładnych dat urodzenia uczniów oraz potwierdzenie przez lekarza, rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na udział w " Bydgoskich Czwartkach Lekkoatletycznych".
- zawodnik przed każdym startem i dla każdej konkurencji obowiązany jest posiadać wypełnioną czytelnie „Kartę Startową" wg załączonego wzoru.
- zawodnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora,
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione,
- prawo interpretacji i zmian niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.